UN MONUMENT ISTORIC DIN TECUCI: „CASĂ”, STR. GALAŢI, NR. 2

AUTHOR: Marius MITROF

A HISTORICAL MONUMENT IN TECUCI: THE “HOUSE” ON 2 GALAŢI STREET

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 79-94.

Abstract

At the crossroads of 1 Decembrie 1918, Victoriei and Galaţi Streets, in Tecuci City, there stands a noticeable house built at the end of the 19th century, probably between 1887 and 1888, by the architect I. Ieşanu (or Eşanu), house which belonged to Nicolae L. Pelin, “a butcher merchant”.
The Pelins were a wealthy family, their income residing in estates in Tecuci as well as in shares in Tecuci Bank, all of these being inherited by the 3 children of Nicolae L. Pelin, as well as by his wife, Zoe N. Pelin.
The building on 2 Galaţi Street was, since 1932, the property of his daughter, Elena, teacher, married to lieutenant I. Rutza, from Tecuci. In 1982 she sold the building to the Pensioners’ Mutual Aid Fund from Tecuci which, in its turn, sold it, in 2010, to a natural person.
In the first two decades of the 20th century, the building housed the members of the French military mission led by General Berthelot and, after the end of World War I, it hosted Nicolae Iorga, president of the Cultural League.
The style of the construction pertains to the eclectic-urban architecture. Its plastic-decorative elements follow the standards of French neoclassicism. Its roof stands out through its high, pyramid-shaped dome.
For the plastics of its facades, for the harmony of its architectural compositions, the building was considered as representative and was ranked among the historical monuments of the town.

UN MONUMENT ISTORIC DIN TECUCI: „CASĂ”, STR. GALAŢI, NR. 2

Rezumat

La intersecția străzilor 1 Decembrie 1918, Victoriei şi Galaţi din municipiul Tecuci se află o clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, probabil în perioada 1887-1888, de către arhitectul I. Ieşanu (sau Eşanu), care a aparţinut lui Nicolae L. Pelin, un „comersant casap” (măcelar).
Familia Pelin a fost o familie înstărită, veniturile sale regăsindu-se în proprietăţi imobiliare din municipiul Tecuci, precum şi în acţiuni ale Băncii Tecuciului, toate acestea lăsate moştenire de Nicolae L.Pelin celor trei copii ai săi, dar şi soţiei sale Zoe N. Pelin. Clădirea din Strada Galaţi nr. 2 a rămas, din 1932, în proprietatea fiicei sale Elena, profesoară, căsătorită cu locotenentul I. Rutza din Tecuci. În 1982, aceasta a vândut imobilul C.A.R. Pensionari din Tecuci care, la rândul ei, a vândut-o în 2010, unei persoane fizice.
În primele două decenii ale secolului al XX-lea, imobilul a găzduit pe membrii misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot, iar după încheierea Primului Război Mondial, pe Nicolae Iorga, preşedinte al Ligii Culturale.
Stilul constructiv al imobilului se înscrie în arhitectura eclectic-urbană. Elementele sale plastico-decorative respectă normele neoclasicismului francez. Acoperişul se distinge prin cupola înaltă, în formă de trunchi de piramidă.
Pentru plastica elementelor de pe faţade, pentru armonia compoziţiilor arhitecturale, imobilul a fost considerat reprezentativ şi clasat ca monument istoric.

Download