O LOCUINŢĂ A CULTURII BABADAG DE LA PLATONEŞTI- VALEA BABII, JUD. IALOMIŢA

AUTHOR: Elena RENŢA, Simona MUNTEANU

A DWELLING BELONGING TO BABADAG CULTURE, FROM PLATONEŞTI – VALEA BABII, IALOMIŢA COUNTY

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 221-232.

Abstract

The surface dwelling no. 5 of the settlement from Platoneşti – Valea Babii, belonging to Babadag culture, had a rectangular shape. Its orientation was NV-SE and its sides were of 2.90 x 2.60 m.

The archaeological inventory found in the house, quite rich, consisted of ceramic fragments from common pots, pans, bitronconice cups, cups with raised handles, some bone, stone and terra-cotta objects.

O LOCUINŢĂ A CULTURII BABADAG DE LA PLATONEŞTI- VALEA BABII, JUD. IALOMIŢA

Rezumat

Locuinţa de suprafaţă nr. 5, din aşezarea de la Platoneşti – Valea Babii, aparţinând culturii Babadag, a avut o formă rectangulară, o aşezare NV-SE şi laturi de 2,90 x 2,60 m.

Inventarul arheologic descoperit în locuinţă, destul de bogat, a constat din fragmente ceramice provenind de la oale obişnuite, străchini, căni bitronconice, căni cu toarte supraînălţate, câteva obiecte din os, piatră şi terra-cotta.

Download