pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Danubius - Revista Muzeului de Istorie Galati

O revistă care este editată de un muzeu de istorie, dintr-un oraş-port dunărean şi este intitulată DANUBIUS, pare predestinată să reprezinte o carte de vizită onorantă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a civilizaţiei locale, zonale, naţionale.

Şi aşa a şi fost, de la primul număr, apărut în anul 1967, când obiectivul principal al revistei se menţiona că este: a aduce “la cunoştinţa publicului larg şi specialiştilor rezultatele cercetărilor întreprinse pe teritoriul regiunii Galaţi de către specialiştii muzeelor noastre şi de către cercetătorii de la Institutele Academiei R.S.R”.
Ideea aceasta s-a perpetuat şi după anul 1990,  când autorii: specialişti ai Muzeului de Istorie Galaţi şi ai altor  instituţii de profil din ţară; cercetători de la diverse instituţii de cercetare în domeniul istoriei şi din învăţământul universitar au abordat cu rigoare ştiinţifică o problematică variată, menită să releve aspecte şi interpretări  inedite şi interesante  ale istoriei locale şi naţionale.
Programată iniţial ca un anuar al Muzeului Regional (mai tarziu, judeţean) de Istorie Galaţi, cu profil ISTORIE-ETNOGRAFIE şi mai apoi  ISTORIE, revista a apărut cu întreruperi, în perioada 1967-2000 şi anual începând cu anul 2001. Începând cu anul 2012, în fiecare an, pe lângă numărul regular, este publicat şi câte un supliment tematic. Până în prezent au apărut 38 de numere, numărul XXXIX fiind în curs de apariţie:

• NR.I/1967;
• NR.II-III/1969
• NR.IV/1970
• NR.V/1971
• Nr.VI-VII/1973
• NR.VIII-IX/1979
• NR.X/1981
• NR.XI-XII/1985
• NR.XIII-XIV/1992
• NR.XVII/1997
• NR.XVIII/2001
• NR.XX/2002
• NR.XXI/2003
• NR.XXII/2004
• NRXXIII/2005  
• NRXXIV/2006
• NR.XXV/2007
• NR.XXVI/2008
• NR.XXVII/2009
• NR.XXVIII/2010
• NR.XXIX/2011
• NR.XXX/2012
• Supliment la NR.XXX/2012 (Aux confins des civilisations. La Bessarabie dans le contexte geopolitique, economique, culturel el religieux, Editori: Dragoş-Cristian Căldăraru, Raluca Sarău, George Enache)
• NR.XXXI/2013
• Supliment la NR.XXXI/2013 (Studii şi Cercetări privind Arheologia Spaţiului Nord-Vest Pontic. In honorem Nicu Mircea Septuagenarii, Editori: Paul Ciobotaru, Ovidiu Cristian Nedu)
• NR.XXXII/2014
• Supliment la NR.XXXII/2014 (Religious Plruralism in Global Perspective)
• NR.XXXIII/2015 (In honorem Mihalache Brudiu, octogenarii)
• Supliment la NR.XXXIII/2015 (Religion and the Challenges of the Contemporary World)
• NR.XXXIV/2016
• Supliment la NR.XXXIV/2016 (Economy, Society, Culture and Politics in Southern Ukraine During the XVIIIth - XXth Centuries)
• NR.XXXV/2017 Partea I
• NR.XXXV/2017 Partea II
• Supliment la NR.XXXV/2017 (Modernity, Post-modernity, Communism, Post-communism.  Ukrainian Historiographic Contributions)
• NR.XXXVI/2018
• NR.XXXVII/2019
• NR.XXXVIII/2020
• Supliment la nr. XXXVIII/2020 (80 Years of Higher Education in Southern Bessarabia. Tradition, Culture and Education, Editori: Yaroslav Kichuk, Liliia Tsyganenko)
• NR.XXXIX/2021


De la un număr la altul, în funcţie de materialele propuse publicării, structura revistei DANUBIUS a suferit modificări, tematica abordată fiind din domeniile:arheologie, istorie, ştiinţe auxiliare ale istoriei, etnografie, patrimoniu cultural/muzeografie. Articolele au fost scrise in limba română (şi, ocazional, în limbi străine) şi  însoţite de un rezumat  într-o limbă de circulaţie internaţională.
Printre semnatarii de referinţă ai articolelor publicate în paginile acestei reviste, amintim pe : Mircea PETRESCU -DÂMBOVIŢA, Silviu SANIE, Ion T.DRAGOMIR, Mihalache BRUDIU(arheologie); Nicolae GOSTAR, Paul CERNOVODEANU, Nicolae CORIVAN, Dumitru IVĂNESCU,  Nicolae STOICESCU, Paul PĂLTĂNEA, Dan RÂPĂ BUICLIU, Ştefan STANCIU (istorie şi ştiinţe auxiliare ale istoriei); Carol KONIG, Mihai MAXIM (patrimoniu cultural).
În ediţii  separate, în seria DANUBIUS au apărut următoarele publicaţii:
•Costel Ilie, Medalii şi decoraţii româneşti din colecţiile Muzeului de Istorie Galaţi, (DANUBIUS, Nr. XV/1994);
•Ion T. Dragomir, Monografia arheologică a Moldovei de sud (DANUBIUS, Nr. XVI/1996);
•Dan Râpă-Buicliu, Biblia: Cartea Cărţilor.Breviar istoric în date(1998);
•Ion T. Dragomir, Necropola birituală Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV e.n., de la Lunca, regiunea de sud a Moldovei (DANUBIUS, Nr .XIX/2001).

Redactorii responsabili ai revistei au fost directorii instituţiei muzeale, istoricii Ion T.Dragomir(1967-1981), Ştefan Stanciu(1985-2006), iar din anul 2007, Cristian Dragoş Căldăraru care, alături de  colectivele redacţionale (din care  au făcut parte, după anul  1990, personalităţi de prestigiu ale cercetătii istorice, din ţară şi străinătate),  s-au preocupat de  menţinerea şi promovarea valorii documentar-ştiinţifice a articolelor publicate. Această preocupare este atestată şi de existenţa revistei DANUBIUS în numeroase biblioteci de specialitate din ţară şi din străinătate, dovadă şi a recunoaşterii locului său în peisajul periodicelor ştiinţifice româneşti.

 

Recent, revista a început să fie publicată în principal în limbile engleză sau franceză, doar materialele care ţin de aspecte foarte particularizate ale culturii locale fiind publicate în română.
Numerele mai vechi ale revistei au rezumate detaliate în franceză, în timp ce ultimele numere au toate rezumatele în engleză.

 
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting